тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківське державне вище училище фізичної культури №1
Харківське державне вище училище фізичної культури №1

Новини

«В ІМʼЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРА!»

«В ІМʼЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРА!»

Проблема розвитку духовності, зокрема толерантного ставлення людини до свого оточення стає в наш час злободенною. Нетерпимість людей до навколишньої реальності навіть у середовищі «рівних» і «однакових» за національністю, освітою, рівнем життя набуває сьогодні загрозливих форм. Оскільки тепер світу притаманна тотальна міграція, люди різних етносів, рас і культур через життєві обставини стають сусідами та партнерами, суперниками та конкурентами. Отже, принципово важливим стає усвідомлення необхідності бути євроцентричними, навчитися жити у правовій світовій спільноті, керуючись принципами толерантності.

З метою формування правової культури та правової свідомості учнів, толерантного ставлення до інших людей, розкриття багатоаспектності поняття «толерантність», розвитку вміння обирати правильну життєву позицію для вихованців відділення волейболу ХДВУФК №1 був проведений круглий стіл «В імʼя загального добра!». Діти разом з педагогом обговорювали що означає поняття «толерантність», розмірковували чи завжди ми в житті толерантні до інших людей, які якості має толерантна людина і як їх виховати в собі. Мова йшла про правову культуру молоді, а також про таке злободенне явище як булінг в учнівському середовищі.

Пам’ятаймо: толерантність і терпимість, висока правова культура особистості є ознаками впевненості у собі й усвідомлення надійності своїх власних позицій, ознаками відкритої для всіх ідейної течії, яка не боїться порівняння з іншими точками зору і не уникає духовної конкуренції – соціально-психологічні риси людини, що виражають шанобливе та доброзичливе ставлення до поглядів, переконань, думок, звичок і поведінки інших людей. Це якості, що сприяють досягненню взаєморозуміння й узгодженості в діях без застосування тиску, примусу, погроз, помʼякшують протиріччя. Давайте разом дотримуватися формули толерантного спілкування: не забуваймо, що всі люди різні, але всі вони рівні! Поважаймо почуття людей, не ображаючи їх! Взаємодіймо з іншими людьми, не підганяючи їх до своїх уявлень, створюючи умови для того, щоб ситуація навколо процесу спілкування сприяла комунікації!

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2020
Сайт создан студией "G-Studio"