тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківське державне вище училище фізичної культури №1
Харківське державне вище училище фізичної культури №1

Новини

ПІДСУМКИ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ СТУДЕНТАМИ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО УЧИЛИЩА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ № 1

ПІДСУМКИ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ СТУДЕНТАМИ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО УЧИЛИЩА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ № 1

Відповідно до Порядку проведення заліково-екзаменаційної сесії у ХДВУФК № 1 із використанням дистанційних технологій навчання, наказами директора ХДВУФК № 1:

- «Про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії ІІ, ІV семестрів із використанням технологій дистанційного навчання»  від 12.05.2020  № 79;

- «Про зміни до наказу від 12 травня 2020р. ««Про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії ІІ, ІV семестрів із використанням технологій дистанційного навчання»  від 01.06.2020 № 96;

 - «Про допуск до державної атестації студентів-випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019-2020 навчальному році» від 10.06.2020 № 112;

- «Про призначення голови Державної кваліфікаційної комісії у 2019-2020 навчального року та створення Державної кваліфікаційної комісії» від 12.05.2020 № 77;

- згідно з Навчальним планом 

проведено складання комплексних державних екзаменів: «Теорія і методика фізичного виховання та обраного виду спорту» та «Медичні та біологічні основи фізичної культури і спорту» з 11.06.2020 по 25.06.2020.


Керуючись наказом директора ХДВУФК № 1 створено державну кваліфікаційну комісію з комплексних державних екзаменів «Теорія і методика фізичного виховання та обраного виду спорту» та «Медичні та біологічні основи фізичної культури і спорту» у складі:

Голови ДКК: декана факультету фізичного виховання, доцента, кандидата педагогічних наук Харківського національного національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди Коробейніка В.А.

Заступника голови ДКК:  директора ХДВУФК № 1, Заслуженого працівника фізичної культури, Заслуженого тренера України з вільної боротьби 

Назаренка Ю.В.

Членів комісії: 

-  голови циклової комісії професійної і практичної підготовки, викладача навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання та спорту в навчальних закладах (ТМФВ)», спеціаліста вищої категорії Чівуріної Л.Г.;

- викладача навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду спорту», спеціаліста першої категорії Крохи Р.М.;

- голови циклової комісії фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, викладача навчальної дисципліни «Біохімія та біохімія спорту», спеціаліста вищої категорії Бикова О.Л.;

- викладача навчальних дисциплін «Гігієна», «Екологія», спеціаліста вищої категорії Федунової О.В.;

- Секретаря ДКК: методиста навчальної частини вищої категорії Дусь Г.Ф.

До складання комплексних державних екзаменів допущено тридцять дев’ять студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»                       груп 2.1, 2.2, 2.3. Група 2.1 була розділена на дві підгрупи, по дев’ять чоловік у кожній. 

Семеро студентів складали державні екзамени в режимі on-line: Ісмаїлов Назім та Приходько Дмитро – студенти групи 2.1; Іванов Ігор, Трояновський Артем, Харченко Дмитро (один екзамен), Коростіленко Руслана, Марченко Сергій, Чорномор Роман – студенти групи 2.3.

 Для успішного проведення державної атестації комісіями професійної і практичної підготовки та фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки проведені такі заходи:

- розроблено Програми комплексних державних екзаменів, Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення комплексних державних екзаменів, екземпляри екзаменаційних білетів; 

- складено графік проведення консультацій та розклад роботи державної кваліфікаційної комісії Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1.

Випускникам були дані рекомендації щодо повторення програмового                 матеріалу, підготовлені питання до екзаменів, надана додаткова література. Проводились on-line консультації з дисциплін, винесених на державні екзамени.

Державна кваліфікаційна комісія працювала відповідно до затвердженого розкладу у повному складі при достатній активності і об’єктивності в оцінці знань студентів. 

Результати державної атестації відображено у Протоколах засідань державних кваліфікаційних комісій від 15.06.2020 № 1, від 16.06.2020 № 2, від 16.06.2020 № 3, від 18.06.2020 № 4, від 19.06.2020 № 5, від 19.06.2020 № 6, від 23.06.2020  № 7, від 23.06.2020 № 8, від 24.06.2020 № 9, від 24.06.2020 № 10, від 25.06.2020 № 11, від 25.06.2020 № 12, від 25.06.2020 № 13 та відображені у таблиці:

з/п

Назва

державного

екзамену

Допущено

(к-ть студентів)

Не з’явилося

Склали державну

атестацію

Склали на:

Успішність

Якість

Середній бал

5

3

1.

Теорія і методика фізичного виховання та обраного виду спорту

39

-

39

18

16

5

100

87,2

4,3

2.

Медичні та біологічні основи фізичної культури і спорту

39

-

39

7

31

1

100

97,8

4,1

Комісія відзначила, що найбільш високий рівень підготовки студентів, вміння аналізувати матеріал, робити висновки продемонстрували наступні студенти: комплексний державний екзамен «Теорія і методика фізичного виховання та обраного виду спорту» - Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава, Коваленко Олександра, Кулик Анастасія, Корнєєва Дар’я, відзначені найкращою відповіддю на екзамені та поглибленим знанням навчальних дисциплін Файнберг Карина та Алексіїва Владислава; комплексний державний екзамен «Медичні та біологічні основи фізичної культури і спорту» -  Дмитренко Антон, Хут Алан, Трояновський Артем, Лапузова Ольга, Файнберг Карина.

За результатами комплексних державних екзаменів можна зробити висновок, що студентами-випускниками навчальну програму на момент екзаменів виконано у повному обсязі. Основним завданням екзаменів був контроль теоретичних, практичних, фахових умінь у напряму професійної підготовки студентів, який здійснювався за допомогою екзаменаційних питань із урахуванням змiсту програм фахових навчальних дисциплін. Результати складання комплексних державних екзаменів засвiдчили, що студенти-випускники достатньо підготовлені до праці за фахом.

Державна кваліфікаційна комісія присвоїла 39 студентам другого курсу Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1 кваліфікацію «Інструктор з фізкультури» на рівні молодшого спеціаліста за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» та прийняла рішення видати їм дипломи про освіту державного зразка. 

У цілому можна зробити висновки, що в Харківському державному вищому училищі фізичної культури № 1 досягнуто високого рівня підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». 

Щ И Р О  В І Т А Є М О  С Т У Д Е Н Т І В - В И П У С К Н И К І В !!!


 

Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2020
Сайт создан студией "G-Studio"