тел./ факс (057) 763-21-51     |    61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3     |  e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua
Харківське державне вище училище фізичної культури №1
Харківське державне вище училище фізичної культури №1

Новини

ЛІТНЯ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ

ЛІТНЯ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ

Для студентів І курсу 11.06.2020 та 12.06.2020 об 11 годині проведено диференційований залік з навчальної дисципліни «Гігієна» із застосуванням дистанційних технологій навчання.

Відповідно до пункту 6.11.2.1. розділу 6 «Положенням зі змінами та доповненнями про організацію освітнього процесу в Харківському державному вищому училищі фізичної культури № 1 із застосуванням дистанційних технологій навчання», семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних завдань протягом семестру і модульного контролю.

Семестровий диференційований залік з окремої дисципліни проводиться після її вивчення, може проводитись до початку екзаменаційної сесії (як правило, викладачем на останньому занятті).


Під час засідання циклової комісії фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (Протокол № 10 від 15.05.2020р.) ухвалено рішення про те, що викладачам потрібно проводити заліково-екзаменаційну сесію із використанням технологій дистанційного навчання, а саме у Zoom - безкоштовний додаток для проведення відеоконференцій для платформи Windows, сервісі Online Test Pad. Водночас, можна виставити залік за результатами поточних модульних контролів.

Диференційований залік з навчальної дисципліни «Гігієна» (викладач Федунова О.В.) проведено відповідно до Розкладу семестрового контролю за ІІ семестр 2019-2020 навчального року для студентів І курсу групи 1.1 та 1.2. При оцінюванні знань студентів враховувались виконані під час проведення практичних занять тестові завдання та модульні контрольні роботи за відповідним модулем. Для оголошення результатів підсумкового семестрового оцінювання студентам І курсу викладач використовувала додаток Zoom.


Наша адреса

61070, м. Харків, вул. Фронтова, 3
e-mail: hdvufk1@vnzkh.org.ua    

Подзвонити нам

(057) 763-21-51
ХФСПК © 2014-2020
Сайт создан студией "G-Studio"